วิสัยทัศน์

เราจะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญ ดำเนินงานภายใต้ความปลอดภัยได้รับ ความเชื่อถือมากที่สุดจากลูกค้าและเราจะ พัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้งด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ลูกค้าทั่วประเทศไทย ได้รับบริการ อย่างเหนือความคาดหมาย

พันธกิจ

พนักงานของเราต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เป็นมาตราฐานและมีการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานพร้อมที่จะให้บริการ และปฏิบัติ งานได้อย่างเชี่ยวชาญ บริษัทของเรายังส่งเสริมให้ พนักงานรู้จักการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

บริษัทของเรามุ่งมั่นในการสร้างความปลอดภัย ทั้งด้านการบริหารจัดการข้อมูลหรือเอกสารของลูกค้าภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)และด้านความปลอดภัยเกี่ยวการปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับนวัฒกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอโดยสนับสนุนฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศให้พัฒนาระบบขึ้นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดค่าใช้จ่ายและจำกัดความเสี่ยง ให้แก่บริษัทและลูกค้า

เป้าหมาย

ขับเคลื่อนองค์กร

ให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง
โดยการสร้างคนไปพร้อมกับการสร้างแบรนด์

ขยายกลุ่มลูกค้ามากขึ้น

นอกหนือจากลูกค้ากลุ่มสถานบันการเงินโดย
จับกลุ่มตลาดลูกค้ารายเดือนมากขึ้น

พัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

สร้างวัฒนธรรมองค์กร

ให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการทำงานรู้จักคุณค่าของตนเองและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ

นำองค์กรสู่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและให้พนักงานทุกคน
มีส่วนร่วมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

จากวันนั้นถึงวันนี้

บริษัทของเราเริ่มต้นจากเป้าหมายแรกที่ต้องการให้ แมสเซ็นเจอร์มีรายได้มากกว่าที่คนอื่นเห็นและสร้าง มาตราฐานความเป็นมืออาชีพที่เป็นมากกว่าพนักงาน รับส่งเอกสารทั่วไป ไม่ใช่แค่การส่งเอกสารแต่เป็นการ ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจ โดยมุ่งเน้นให้บริการแก่กลุ่มสถาบันการเงินเป้าหมายนี้ ถือเป็นก้าวแรกของการก่อตั้งบริษัทขึ้นในปีพ.ศ.2549 ณ ปัจจุบันบริษัท ไพวอท จำกัด มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางย่านธุรกิจอย่างซอยสุขุมวิท 55 หรือซอยทองหล่อมีสาขา และพนักงานกว่า 800 คน ครอบคลุมทั่วประเทศไทยนอกจากนี้บริษัทของเรา ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยขยายธุรกิจด้านบริการ ต่างๆ รวมถึงการนำเอานวัฒกรรมใหม่ๆ เข้ามา ประยุกต์ใช้งานสร้างระบบการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บรรยากาศ